free website hit counter مخروط نفوذسنج ( DCPT )

مخروط نفوذسنج دینامیکی ( DCPT )

در مهندسی ژئوتکنیک و مهندسی پی آزمایش های نفوذ استاندارد (SPT)1 و نفوذ مخروط (CPT)2 در محل (In-Site) به طور گسترده ای برای بررسی شرایط خاک محل پروژه به منظور تجزیه و تحلیل آن و طراحی سازه مورد استفاده قرار می گیرد. آزمایش SPT با هدایت یک نمونه گیر به کمک ضربات چکش با یک مکانیسم دینامیکی صورت می گیرد، در حالیکه در آزمایش CPT یک مخروط نفوذسنج به کمک مکانیسم شبه استاتیکی هدایت می شود. در آزمایش نفوذ مخروط دینامیکی 3DCPT یک مخروط نفوذسنج با یک مکانیسم دینامیکی هدایت می شود و لذا می تواند نشان دهنده ویژگی های هر دو روش باشد.

آزمایش DCPT توسط دو نفر انجام می شود و یک آزمایش سریع برای راه اندازی، اجرا و بررسی نتایج در محل پروژه می باشد. با توجه به اقتصادی و ساده بودن آن و همچنین درک بهتری که از نتایج آن بدست می آید، می تواند کمک شایانی در کاهش هزینه ها و تلاش های بررسی بستر خاک نماید.

در ایران برای انجام آزمایش DCPT از چکش 10 کیلویی که اصطلاحاً آن را "چکش 10 کیلویی SPT دستی آلمانی" می نامند، استفاده می شود. که استفاده از جدول و فرمول های ذیل نتایج آن با SPT مقایسه می شود.

استاندارد
DIN 4094

  • 10_Lb_SPT_11

نام دستگاه
قطر میله
d
(mm)
قطر نوک
do
(mm)
زاویه نوک
 
درجه
وزن چکش
w
(kg)
ارتفاع سقوط
h
(cm)
مساحت نوک
A
(cm2)
عمق نفوذ در خاک
D
(cm)
انرژی مصرفی به ازای واحد سطح نوک
E
(kg/cm)
انرژی کل یا کار کل
E'
(kg/cm2)
نسبت ضربه ها در مقایسه با SPT آمریکایی
SPT سبک آلمانی
22
35.6
90
10
50
10
20
50
2.5 n
3.20
SPT سنگین آلمانی
32
43.7
90
50
50
15
20
167
8.4 n
0.95
SPT استاندارد آمریکایی
36
50.8
-
63.5
76.2
20.2
30
240
8.0 n
1.0
  • فرمول های محاسبه انرژی به کار رفته در انجام آزمایش :

1. E = (w×h)⁄A     kg/cm                                2. E' = ((w×h)⁄A)×(n/D)  kg/cm2

n : تعداد ضربه

  • فرمول تبدیل SPT سبک آلمانی به SPT آمریکایی :

N30 = N20 / 3.2

N20 = تعداد ضربه های آزمایش SPT سبک آلمانی برای 20 سانتیمتر نفوذ در خاک. تعداد ضربه ها برای سه مرتبه، هر مرتبه 10 سانتیمتر نفوذ در خاک اندازه گیری می شود. تعداد ضربه های 10 سانتیمتر اول به علت دستی بودن خاک نادیده گرفته می شود. جمع تعداد ضربه های 10 سانتیمتر دوم و سوم با N20 نشان داده می شود و معیار سنجش مقاومت خاک است.
N30 = تعداد ضربه های آزمایش SPT استاندارد آمریکایی برای 30 سانتیمتر نفوذ در خاک. تعداد ضربه ها برای سه مرتبه، هر مرتبه 15 سانتیمتر نفوذ در خاک اندازه گیری می شود. تعداد ضربه های 15 سانتیمتر اول به علت دستی بودن خاک نادیده گرفته می شود. جمع تعداد ضربه های 15 سانتیمتر دوم و سوم با N30 نشان داده می شود و معیار سنجش مقاومت خاک است.

چکش 10 کیلویی SPT دستی آلمانی

تمام اتصالات به صورت پیچی می باشد.
وزن کل چکش :
20 Kg
ارتفاع کل چکش: 145 Cm
جنس بدنه چکش: CK45
جنس مخروط نفوذ: CK45 - 40 Rockwell Hardened
ارتفاع سقوط:
50 Cm

SMSO-8100

 

 
 
 
 
 

1. SPT = Standard Penetration Test
2. CPT = Cone Penetration Test
3. DCPT = Dynamic Cone Penetration Test
آدرس : جاده شهریار به کرج - هفت جوی - خیابان شهید دباغچی
شهرک صنعتی زرین دشت - 16 متری بوستان - 12 متری رز - پلاک 52
تلفکس : 3980 4689-21-98+

همراه : 2455845-0912

 

telegramlinkedintwitter
iso certified 0    standard