free website hit counter استحکام سه محوری

استحکام سه محوری

از آنجايی که در شرايط واقعي، سنگ ها تحت تنش سه محوری قرار دارند تعيين موقعيت آنها در اين شرايط برای محاسبه ظرفيت باربری پی سنگ ها، طراحی سد، مطالعه مكانيزيم ايجاد گسل ها و چين خوردگی و حفاریهای زيرزمينی حائز اهميت است. با انجام اين آزمايش پوش گسيختگی سنگ رسم شده و بر اساس آن پارامتر های مقاومتی سنگ تعیين می شود. محققين با استفاده از اين آزمايش دريافتند كه شكست شكننده تنها مكانيزيم شكست سنگ نمی باشد، بلكه بسياری از سنگ ها در فشار جانبی بالا رفتاری كاملا انعطاف پذير از خود نشان می دهند. روش های مختلف برای انجام آزمايش سه محوری وجود دارد كه در هر كدام وسايل، نحوه انجام و اندازه گيری متفاوت است. ساده ترين و متدوال ترين روش بدست آوردن تنش سه محوری در آزمايشگاه، اعمال فشار جانبی هيدروليكی همراه با تنش محوری به نمونه استوانه می باشد. برای انجام این روش آزمایش نیاز به تجهیزات زیر می باشد:

  1. جک مقاومت فشاری به منظور اعمال فشار قائم که به طور معمول از جک های بتن شکن استفاده می شود.
  2. سلول سه محوری سنگ یا Hoek Cell که در سایز های مختلف ساخته می شود.
  3. پمپ دستی هیدرولیکی به منظور اعمال فشار جانبی.
استاندارد ها
ASTM D2664, D2938, D3148, D5407

  • No_Image_Available_1

تجهیزات مورد نیاز آزمایش:

کد سفارش کالا

شرح

سایز نمونه
mm
ابعاد
Cm
وزن تقریبی
Kg
جنس
SMRO-1210
سل سه محوري سنگ (هوک سنگ)
سایز 54
Ø54
...
...
...
SMRO-1220
سل سه محوري سنگ (هوک سنگ)
سایز 61.7
Ø61.7
...
...
...
SMRO-1230
سل سه محوري سنگ (هوک سنگ)
سایز 71.7
Ø71.7
...
...
...
SMRO-1240
سل سه محوري سنگ (هوک سنگ)
سایز 83.7
Ø83.7
...
...
...
توضیحات :
  1. تمام سل ها دارای دو Cap با سطح بیرونی عاج خورده برای بازو بسته کردن آسان می باشند.
  2. تمام سل ها دارای یک عدد غشاء لاستیکی تراش خورده بر اساس سایز نمونه می باشند
  3. تمام سل ها دارای دو عدد منفذ یکی برای وارد کردن فشار روغن و دیگری برای تخلیه می باشند.
  4. تمام سل ها دارای اتصال فیتینگی به منظور سهولت در اتصال جک هیدرولیکی می باشند.
  5. تمام سل ها توانایی تحمل 70 مگاپاسکال فشار جانبی را دارند.
  6. تمام سل ها دارای دو عدد آداپتور برای اعمال نیروی قائم می باشند.

کد سفارش کالا

شرح

حداکثر فشار
ابعاد
Cm
وزن تقریبی
Kg
مکانیزم
SMRO-1310
پمپ فشار جانبي با لوازم كامل
0-...
...
...
هیدرولیکی-دستی
آدرس : جاده شهریار به کرج - هفت جوی - خیابان شهید دباغچی
شهرک صنعتی زرین دشت - 16 متری بوستان - 12 متری رز - پلاک 52
تلفکس : 3980 4689-21-98+

همراه : 2455845-0912

 

telegramlinkedintwitter
iso certified 0    standard