free website hit counter گیج پولکی و سوزنی

گیج پولکی و سوزنی - تطویل و تورق

همانطور که می دانیم، سنگدانه ها از لحاظ شکل ظاهری به پنچ دسته سنگدانه های گرد، زاویه دار، نامنظم، پولکی و سوزنی شکل تقسیم می شوند که از میان آنها دو دسته آخر یعنی، سنگدانه های پولکی شکل و سوزنی شکل برای استفاده در بتن مضر بوده و باعث کاهش مقاومت بتن تولیدی می شوند که بر طبق استانداردها، حداکثر میزان وجود این سنگدانه ها در بتن %15 تعیین شده است

بر اساس استانداردها، سنگدانه هایی که ضخامت آنها از 0.6 اندازه متوسط آنها کمتر باشد، سنگدانه های پولکی شکل محسوب شده و سنگدانه هایی که طول آنها از 1.8 اندازه متوسط آنها بیشتر باشد، در طبقه سنگدانه های سوزنی شکل جای می گیرند. همچنین منظور از اندازه متوسط سنگدانه ها، میانگین اندازه دو الک متوالی است که توسط آنها مصالح را دانه بندی نموده اند.

دستگاه تعیین تطویل سنگدانه ها از یک صفحه چوبی تشکیل شده که بر روی آن، تعدادی میله فلزی و با فواصل مشخص از هم، به حالت قائم قرار گرفته اند. کنار هر میله یک شماره درج شده که این شماره ها با شماره الک های استاندارد محدوده ی شن متناسب است. همچنین دستگاه تعیین تورق سنگدانه ها از یک صفحه فلزی تشکیل شده که بر روی آن تعدادی حفره بیضی شکل و با ضخامت های مشخص، به ترتیب از کوچک به بزرگ قرار گرفته اند.

استاندارد
BS 812, EN 933-3

  • Flakiness_and_Elongation_Gauge_11

کد سفارش کالا

شرحمشخصات فنی

SMAG-3110

سری کامل تطویل و تورق

جنس استیل ضد زنگ

SMAG-3111

تطویل
6.3 TO 10.0, 10.0 TO 14.0, 14.0 TO 20.0,
20.0 TO 28.0, 28.0 TO 37.5, 37.5 TO 50.0

SMAG-3112

تورق
6.3 TO 10.0, 10.0 TO 14.0, 14.0 TO 20.0,
20.0 TO 28.0, 28.0 TO 37.5, 37.5 TO 50.0,
50.0 TO 63.0
آدرس : جاده شهریار به کرج - هفت جوی - خیابان شهید دباغچی
شهرک صنعتی زرین دشت - 16 متری بوستان - 12 متری رز - پلاک 52
تلفکس : 3980 4689-21-98+

همراه : 2455845-0912

 

telegramlinkedintwitter
iso certified 0    standard